Zabezpieczenie działania i wdrożenie backupu do chmury.

 

Klient posiadał dużo danych i ważnych programów oraz przypadkowo robiony backup bez weryfikacji czy został wykonany prawidło i można z niego odzyskać dane.

Po przeanalizowaniu jakiego typu i ile informacji należy zabezpieczyć aby zapewnić szybki powrót do działania w przypadku awarii lub przypadkowej utraty danych opracowaliśmy plan na wypadek awarii i wdrożyliśmy harmonogram wykonywania bezpiecznego backupu danych do chmury.

System nie wymagał żadnych nakładów sprzętowych i mógł być wdrożony natychmiast po ustaleniu potrzeb i opracowaniu planu.