Wdrożenie oprogramowania do zarządzania i monitorowania środowiska IT

 

Klient posiadał kilka lokalizacji i znaczną ilość urządzeń w swojej sieci.

Szybki rozrost firmy powodował coraz więcej problemów informatycznych, brak było monitorowania działania urządzeń i kluczowych procesów.

Narastał brak kontroli nad zainstalowanym oprogramowaniem i bezpieczeństwem użytkowników i danych klienta.

Nasza współpraca zaczęła się od uporządkowania adresacji oraz nazewnictwa posiadanych przez klienta zasobów informatycznych.

Równocześnie wprowadziliśmy politykę ograniczonych uprawnień na komputerach i uporządkowaliśmy dostęp do danych.

W następnym etapie przekonaliśmy klienta do wdrożenia kompleksowego oprogramowania do zbierania i monitorowania informacji o sieci informatycznej.

Dziś klient posiada uporządkowane, zinwentaryzowane i bezpieczne zasoby informatyczne.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu są na bieżąco wykrywane i automatycznie zgłaszane.

Dysponuje pełną informacją o sprzęcie oraz zainstalowanym na nim oprogramowaniu i może odpowiednio zarządzać posiadanymi zasobami i budżetem na IT.