Wdrożenie klastra wysokiej dostępności oraz wirtualizacji

 

Klient posiadał jeden fizyczny serwer który udostępniał wszystkie kluczowe usługi oraz przestrzeń na dane. Równocześnie jego charakter pracy obligował go do dostarczenia usług w wyznaczonych terminach, których przekroczenia skutkowało wysokimi karami.

Po rozpoznaniu potrzeb i potrzebnych zasobów wdrożyliśmy klaster wysokiej dostępności składający się z dwóch fizycznych serwerów i odrębnego zasobu na pliki.

Równocześnie dzięki zastosowaniu wirtualizacji rozdzieliliśmy i powielili kluczowe usługi oraz wdrożyli mechanizm automatycznej migracji wirtualnego serwera w przypadku awarii gwarantując ciągłość działa usług i dostępu do danych.