Przejęliśmy kompleksową obsługę w firmie z branży poligraficznej.

 

Krok 1:
Wykonaliśmy inwentaryzację zasobów oraz zapoznaliśmy się z występującymi problemami. Dodatkowo rozpoznaliśmy procesy biznesowe Klienta.

Krok 2: przygotowaliśmy plan obejmujący działania doraźne oraz długofalowe, z uwzględnieniem wymaganego budżetu. Zaproponowaliśmy m.in. rozwiązanie na backup, odsprzedaż nieużywanych licencji, zwiększenie pamięci serwera. W ramach działań długofalowych przygotowanie nowej strony internetowej z funkcją sklepu, nowy serwer plików, plan wymiany wybranych stacji roboczych, aplikację do zarządzającą przepływem materiałowym oraz zleceniami produkcyjnymi.

Krok 3: Po omówieniu z Klientem dopasowaliśmy harmonogram czasowy do możliwości budżetowych oraz priorytetów biznesowych Klienta, następnie zaplanowane działania zostały wdrożone.

Podsumowanie: w efekcie przeprowadzonych prac zmniejszyliśmy koszty związane z funkcjonowaniem zasobów IT, dotychczasowe zasoby oraz budżet zostały wykorzystane w sposób bardziej efektywny. Zwiększyła się też wydajność pracy w związku z redukcją niedostępności systemów informatycznych oraz dzięki wdrożonej aplikacji, w której są realizowane procesy związane z przepływem informacji od zamówienia, poprzez zlecenie produkcyjne a skończywszy na fakturze i ew. monitoringu płatności.