Co robimy?

Zajmujemy się kompleksową obsługą informatyczną. Działamy jak zewnętrzny dział IT – naszą ambicją jest tworzenie wartości dodanej w biznesie naszych Klientów poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. Dzięki takiemu podejściu koszty ponoszone na IT stają się inwestycją a nie bieżącym kosztem.Otwieramy drzwi, przez które nasi Klienci wstępują do świata nowoczesnych technologii i rozwiązań.

Obsługa informatyczna

Czuwamy aby urządzenia, systemy i aplikacje działały sprawnie i bez awarii.

Doradztwo IT

Dobieramy rozwiązania ułatwiające prowadzenie biznesu.

Sprzęt komputerowy

Dostarczamy sprawdzony sprzęt rekomendowanych producentów.

Aplikacje

Wdrażamy najlepsze aplikacje.


Jak działamy?

Do naszych Klientów podchodzimy indywidualnie, dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować optymalne rozwiązania – na miarę potrzeb oraz możliwości budżetowych.

Obsługę poprzedzamy wnikliwą analizą posiadanych przez Klienta zasobów.

Uwzględniamy możliwości finansowe oraz korzyści które mogą przynieść proponowane rozwiązania w różnych warstwach biznesu naszych Klientów.

Dzięki temu powstaje kompilacja optymalnych działań które maksymalizują korzyści obsługiwanych przez nas Firm.

1. Spotkanie

2. Audyt

3. Oferta

4. Współpraca

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE


Zapoznaj się z naszą ofertą

Mamy przyjemność zaprezentować szczegółową ofertę naszej firmy. To portfolio rozwiązań które wdrażamy u Naszych klientów.

 

ELASTYCZNE UMOWY POMOCY TECHNICZNEJ

Nasze pakiety pomocy technicznej IT są dostosowane do twoich wymagań biznesowych i można je łatwo skalować w miarę rozwoju Twojej firmy.

DEDYKOWANY SPECJALISTA IT

Dzięki dogłębnej wiedzy na temat Twojej firmy i jej systemów Twój dedykowany opiekun, wspierany przez zespół specjalistów IT, będzie aktywnie wspierać i wdrażać rozwiązania w celu ulepszenia
Twojej infrastruktury IT.

PROAKTYWNA USŁUGA OSTRZEGANIA

Całodobowe monitorowanie systemów informatycznych i infrastruktury Twojej firmy, pozwala nam rozwiązać problem, zanim stanie się krytyczny.

ZDALNE WSPARCIE 24/7

Nasz dział pomocy technicznej jest obsługiwany przez doświadczonych inżynierów technicznych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ponad 90% otrzymywanych przez nas zapytań o wsparcie można naprawić zdalnie.

GWARANTOWANY CZAS REAKCJI

W przypadku krytycznych problemów wymagających wsparcia na miejscu, jeden z naszych specjalistów IT dotrze w gwarantowanym terminie. Dla firm w Tychach i okolicy, w zależności od ustaleń SLA, będziemy na miejscu w ciągu 2 godzin.

OBSŁUGA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH

Od tworzenia raportów i rozwiązywania bieżących problemów do doradztwa w zakresie korzystania z nowego programu lub systemu operacyjnego. Zapewniamy Twojemu zespołowi zasoby IT, aby pomóc mu w wykonaniu zadania.

CZĘŚCI ZAMIENNE I SPRZĘT POŻYCZKOWY

Czy to do tymczasowego użytku, czy też do wymiany awaryjnej, mamy pod ręką zapas sprzętu, części i akcesoriów do natychmiastowego wdrożenia.

TESTOWANIE I KONFIGURACJA

Nasi inżynierowie konfigurują wszystkie Twoje urządzenia i uruchamiają je w kompleksowych cyklach testowych, zanim zostaną dopuszczone do użytku.

 

Zobacz jak pomogliśmy naszym klientom

Przejęliśmy kompleksową obsługę w firmie z branży poligraficznej.

Krok 1:
Wykonaliśmy inwentaryzację zasobów oraz zapoznaliśmy się z występującymi problemami. Dodatkowo rozpoznaliśmy procesy biznesowe Klienta.

Krok 2: przygotowaliśmy plan obejmujący działania doraźne oraz długofalowe, z uwzględnieniem wymaganego budżetu. Zaproponowaliśmy m.in. rozwiązanie na backup, odsprzedaż nieużywanych licencji, zwiększenie pamięci serwera. W ramach działań długofalowych przygotowanie nowej strony internetowej z funkcją sklepu, nowy serwer plików, plan wymiany wybranych stacji roboczych, aplikację do zarządzającą przepływem materiałowym oraz zleceniami produkcyjnymi.

Krok 3: Po omówieniu z Klientem dopasowaliśmy harmonogram czasowy do możliwości budżetowych oraz priorytetów biznesowych Klienta, następnie zaplanowane działania zostały wdrożone.

Podsumowanie: w efekcie przeprowadzonych prac zmniejszyliśmy koszty związane z funkcjonowaniem zasobów IT, dotychczasowe zasoby oraz budżet zostały wykorzystane w sposób bardziej efektywny. Zwiększyła się też wydajność pracy w związku z redukcją niedostępności systemów informatycznych oraz dzięki wdrożonej aplikacji, w której są realizowane procesy związane z przepływem informacji od zamówienia, poprzez zlecenie produkcyjne a skończywszy na fakturze i ew. monitoringu płatności.

Wdrożenie klastra wysokiej dostępności oraz wirtualizacji

Klient posiadał jeden fizyczny serwer który udostępniał wszystkie kluczowe usługi oraz przestrzeń na dane. Równocześnie jego charakter pracy obligował go do dostarczenia usług w wyznaczonych terminach, których przekroczenia skutkowało wysokimi karami.

Po rozpoznaniu potrzeb i potrzebnych zasobów wdrożyliśmy klaster wysokiej dostępności składający się z dwóch fizycznych serwerów i odrębnego zasobu na pliki.

Równocześnie dzięki zastosowaniu wirtualizacji rozdzieliliśmy i powielili kluczowe usługi oraz wdrożyli mechanizm automatycznej migracji wirtualnego serwera w przypadku awarii gwarantując ciągłość działa usług i dostępu do danych.

Zabezpieczenie działania i wdrożenie backupu do chmury.

Klient posiadał dużo danych i ważnych programów oraz przypadkowo robiony backup bez weryfikacji czy został wykonany prawidło i można z niego odzyskać dane.

Po przeanalizowaniu jakiego typu i ile informacji należy zabezpieczyć aby zapewnić szybki powrót do działania w przypadku awarii lub przypadkowej utraty danych opracowaliśmy plan na wypadek awarii i wdrożyliśmy harmonogram wykonywania bezpiecznego backupu danych do chmury.

System nie wymagał żadnych nakładów sprzętowych i mógł być wdrożony natychmiast po ustaleniu potrzeb i opracowaniu planu.

Wdrożenie oprogramowania do zarządzania i monitorowania środowiska IT

Klient posiadał kilka lokalizacji i znaczną ilość urządzeń w swojej sieci.

Szybki rozrost firmy powodował coraz więcej problemów informatycznych, brak było monitorowania działania urządzeń i kluczowych procesów.

Narastał brak kontroli nad zainstalowanym oprogramowaniem i bezpieczeństwem użytkowników i danych klienta.

Nasza współpraca zaczęła się od uporządkowania adresacji oraz nazewnictwa posiadanych przez klienta zasobów informatycznych.

Równocześnie wprowadziliśmy politykę ograniczonych uprawnień na komputerach i uporządkowaliśmy dostęp do danych.

W następnym etapie przekonaliśmy klienta do wdrożenia kompleksowego oprogramowania do zbierania i monitorowania informacji o sieci informatycznej.

Dziś klient posiada uporządkowane, zinwentaryzowane i bezpieczne zasoby informatyczne.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu są na bieżąco wykrywane i automatycznie zgłaszane.

Dysponuje pełną informacją o sprzęcie oraz zainstalowanym na nim oprogramowaniu i może odpowiednio zarządzać posiadanymi zasobami i budżetem na IT.

qodef-fullwidth-slider

BACKUP

W naszej ofercie posiadamy sprawdzone rozwiązanie firmy Xopero Software. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania dane naszych Klientów są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi, najwyższymi standardami. Kopia danych jest przechowywana m.in. w Chmurze, dzięki temu nawet w przypadku utraty danych na lokalnych urządzenia istnieje możliwość ich odtworzenia i dzięki temu zapewnienia ciągłości biznesowej przedsiębiorstwa. Odpowiednie zabezpieczenie danych jest zagadnienie najwyższej wagi dla każdej firmy i zakres ten powinieni być zawsze traktowany z najwyższym priorytetem.

qodef-fullwidth-slider

ISO 27001

Stawiamy na najwyższą jakość usług oraz oferowanych rozwiązań! W ramach tych działań przygotowujemy zasoby informatyczne Klientów do certyfikacji ISO 27001, która potwierdza najwyższą staranność w zakresie bezpieczeństwa i standardów zarządzania danymi przedsiębiorstwa. Przygotowujemy również zainteresowane firmy do wdrożenia RODO, dzięki temu osoby odpowiedzialne za te obszary mogą funkcjonować w poczuciu zabezpieczenia powyższych obszarów w sposób prawidłowy, co oczywiście ma duże znaczenie z punktu widzenia zarzadzania ryzykiem przedsiębiorstwa oraz odpowiedzialnego personelu. W ramach partnerstwa możemy również polecić wyspecjalizowane podmioty zajmujące się przygotowaniem do audytów oraz przeprowadzeniem certyfikacji.

qodef-fullwidth-slider

SYSTEM READY

Posiadamy w ofercie sprawdzone rozwiązanie do elektronicznego obiegu dokumentów firmy eDokumenty. To jedno z wielu narzędzie które oferujemy naszym Klientom z pakietu tzw. działań optymalizujących procesy admininistracyjne, komunikacyjna i wreszccie również biznesowe naszych Klientów. Jest to również bardzo dobra odpowiedź na potrzebę pracy rozproszonej, on-line, szczególnie w dobie pandemii. Dziekie temu rozwiązaniu praca staje się skuteczniejsza, uporządkowane procesy przepływu informacji oraz zwiazanych z nimi decyzji to sprawniejsze działania organizacji Klienta w dynamicznym otoczeniu biznesowym. To również bardzo dobre rozwiązanie na uporządkowany kontakt kadry z aktualnym statusem spraw i możliwość biężącego, szybkiego i precyzyjnego działania.

qodef-fullwidth-slider

COMARCH ERP OPTIMA

Zajmujemy się wdrożeniami nowoczesnego, zintegrowanego narzędzia firmy Comarch, służącego do wspierania oraz realizacji procesów biznesowych naszych klientów. Narzędzie to pozwala na uporządkowaną pracę całej firmy począwszy od wdrożenia takich modułów jak kadry i płace, a skończywszy na CRM lub gospodarce magazynowej wraz z zarządzaniem produkcją. Na życzenie Klienta integrujemy powyższe rozwiązanie z instniejącymi systemami - dzięki temu najważniejsze procesy w przedsiębiorstwie realizoawane są w jednym, spójnym środowisku. Wdrożenie rozwiązania firmy Comarch to również dostęp do szerokiej gamy polskich specjalistów, a w razie potrzeby również sprawny kontakt z personelem producenta.

Poznaj nasz zespół

Nasz zespół składa się z osób z wieloletnim doświadczeniem w zakresie nowych technologii oraz optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi oraz rozwiązań IT.

 

Wspólnicy oraz pracownicy firmy, to zróżnicowana kadra, posiadająca doświadczenia w różnych branżach oraz przedsiębiorstwach małych i dużych, na różnym etapie rozwoju. Dzięki temu rozumiemy lepiej naszych Klientów a współpraca z nami jest efektywna. W modelu współpracy, który preferujemy jesteśmy Partnerem w Biznesie naszych Klientów, a nie tylko dostawcą usług. Dzięki temu podejściu nasi Klienci mogą cieszyć się z profesjonalnego wsparcia, dzięki któremu mogą maksymalizować efekty wynikające ze stosowania nowoczesnych technologii.

 

Nasi pracownicy poza tym, że są miłośnikami nowoczesnych technologii, posiadają również bardzo urozmaicone pasje, dzięki którym utrzymują odpowiedni balans pomiędzy życiem zawodowym oraz prywatnym. Do jednych z ciekawszych przykładów należą wschodnie sztuki walki, żeglarstwo i karawaning.

 

Pomagamy naszym Klientom w rozwoju biznesu poprzez optymalne wykorzystanie zasobów informatycznych oraz dostępnych technologii.